Zaměstnanci školy

učitel TV – učitel teoretického vyučování
UOV – učitel odborného výcviku
PV – praktické vyučování

Příjmení a jméno Telefon do zaměstnání E-mailová adresa Název pozice Pracoviště Sekce školy
Bačíková Anna Ing. 548 424 117 bacikova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Bakičová Jitka Ing. 548 424 139 bakicova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Bárková Eliška PaedDr. 545 571 862 barkova@charbulova.cz Učitel TV Jánská 22 obchodu
Bartáková Helena 548 424 128 bartakova@charbulova.cz Referent PO,BOZP,autodoprava Charbulova Správa budov
Bartoňková Hana 724 765 033 bartonkova@charbulova.cz Pekař - Cukrář Trnitá služžeb
Bartůněk Ivan 547 107 802 bartunek@charbulova.cz UOV kuchař Myslivna gastronomie
Bayerová Jana 737 453 862 bayerova@charbulova.cz Prodavačka prodejna Svratka Správa budov
Bedrošová Dagmar Mgr. 548 424 137 bedrosova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Beneš Kamil 548 424 120 benes@charbulova.cz UOV řezník Charbulova, CPV služžeb
Berka Martin 548 424 121 berka@charbulova.cz Správce ICT Charbulova Správa budov
Berková Vladislava Mgr. 548 424 149 berkova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Bílá Eva Bc. 607 402 552 bila@charbulova.cz Vedoucí UOV číšník Charbulova gastronomie
Bílek Libor Mgr. 548 424 141 bilek@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Bilíková Radka Ing. 548 424 138 bilikova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Bok Lubomír Mgr. 548 424 162 bok@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Božžičová Lenka Mgr. 548 424 160 bozicova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Brabcová Jana 725 450 298 brabcova@charbulova.cz UOV obchod Albert hypermarket Brno obchodu
Bradáčová Jaroslava Bc. 601 367 284 bradacova@charbulova.cz Vedoucí učitelka OV Charbulova gastronomie
Brichtová Marie Mgr. 548 424 150 brichtova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Brožžková Jitka Mgr. 548 424 147 brozkova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Buchtová Jitka Mgr. 545 571 862 buchtova.jitka@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Buchtová Lenka Mgr. 545 571 862 buchtova.lenka@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Burianová Dagmar PhDr. 545 571 862 d.burianova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Bušina Radek Mgr. 548 424 163 busina@charbulova.cz Zástupce ředitelky PV Charbulova gastronomie
Bušinová Libuše 720 978 414 businova@charbulova.cz UOV kuchař Svratka, Veslařská 54 gastronomie
Čajková Anežžka Mgr. 545 571 862 cajkova@charbulova.cz Zástupce ředitelky PV Jánská obchodu; služžeb
Čepeláková Simona 725 430 604 cepelakova@charbulova.cz UOV číšník Svratka, Veslařská 54 gastronomie
Čepičková Pavlína Mgr. 548 424 137 cepickova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Čermáková Martina Mgr. 548 424 146 cermakova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Čulíková Zdeňka 720 978 414 culikova@charbulova.cz Svratka, Veslařská 54 gastronomie
Daňková Zdeňka 548 424 132 dankova@charbulova.cz Referentka matriky Charbulova sekretariát
Dolejš Miloslav Ing. 548 424 122 dolejs@charbulova.cz Technický redaktor školy Charbulova sekretariát
Dolejšová Zuzana Mgr. 548 424 116 dolejsova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Dostálová Yvonne 548 424 134 dostalova@charbulova.cz kuchařka Charbulova gastronomie
Doubravská Lenka Ing. 545 571 862 doubravska@charbulova.cz Učitel TV Jánská 22 obchodu; služžeb
Dresslerová Jana Mgr. 548 424 143 dresslerova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Dufková Dagmar Ing. 548 424 117 dufkova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Ehrenbergerová Ivana 602 457 917 ehrenbergerova@charbulova.cz Domovník Trnitá Správa budov
Fialová Zuzana 541 220 007 fialova@charbulova.cz UOV cukráø Nálepkova služžeb
Fišerová Lenka Bc. 720 978 415 fiserova@charbulova.cz UOV kadeřník Nové Sady služžeb
Floumová Alena Mgr. 548 424 150 floumova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Franková Marta Ing. 548 424 116 frankova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Frimlová Vladimíra Mgr. 548 424 150 frimlova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Gajdošová Jitka Bc. 723 635 444 gajdosova@charbulova.cz UOV kosmetička Nové Sady služžeb
Ghisi Kateřina 541 111 111 ghisi@charbulova.cz UOV obchod Tesco Cimburkova, Brno obchodu
Golová Iva Mgr. 548 424 125 golova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Hájková Dobromila Bc. 603 459 172 hajkova.dobromila@charbulova.cz UOV kuchař Maximus Resort gastronomie
Hájková Jana Mgr. 548 424 115 hajkova.jana@charbulova.cz UOV kosmetička Charbulova-CPV služžeb
Hájková Petra Mgr. 548 424 149 hajkova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Hala Dušan Mgr. 548 424 125 hala@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Hanák Dušan 548 424 134 hanak@charbulova.cz Vedoucí školní kuchyně, provozář Charbulova gastronomie
Hanáková Jarmila Bc. 548 424 134 hanakova@charbulova.cz UOV kuchař Charbulova-ŠJ gastronomie
Heimová Kateřina Mgr. 548 424 113 heimova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie; služžeb
Herzánová Hana 548 424 174 herzanova@charbulova.cz UOV cukrář Charbulova, CPV služžeb
Horák Martin Ing. 548 424 159 horak@charbulova.cz Vedoucí úseku rozpočtu, financování a účetnictví Brno Charbulova ekon. + rozpočet
Horáková Jitka Mgr. 548 424 115, 548 424 143 horakova@charbulova.cz UOV, učitel TV Charbulova, CPV služžeb
Hošková Zdenka 720 978 416 hoskova@charbulova.cz UOV cukrář Trnitá služžeb
Hrádek Kamil Mgr. 548 424 139 hradek@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Hrančík Pavel Mgr. 548 424 127 hrancik@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Hrazdírová Ivana 723 635 444 hrazdirova@charbulova.cz UOV kosmetička Nové Sady - kosmetika služžeb
Hrdinová Gabriela 548 424 164 hrdinova@charbulova.cz Referent stravování Charbulova gastronomie
Hrdličková Hana 548 424 114 hrdlickova.hana@charbulova.cz UOV kadeřník Charbulova-CPV služžeb
Hrdličková Lenka 548 424 134 hrdlickova.lenka@charbulova.cz UOV číšník Charbulova-ŠJ gastronomie
Hrušková Renata 548 424 165 hruskova@charbulova.cz Prodavačka CPV prodejna obchodu
Hubáčková Jana 720 978 420 hubackova@charbulova.cz UOV kadeřník Veslařská 54, Kadeřnictví služžeb
Hudeček Miroslav Bc. 724 765 033 hudecek@charbulova.cz UOV pekař Trnitá služžeb
Huška Vladislav Mgr. 548 424 146 huska@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Chaloupková Zuzana Mgr. 548 424 143 chaloupkova@charbulova.cz učitelka TV Charbulova služžeb
Chládková Eva 548 424 136 chladkova@charbulova.cz Referentka sekretariátu pro TV Charbulova ostatní
Chmelka Pavel Ing. 545 571 862 chmelka@charbulova.cz Vedoucí oddělení ICT Jánská Správa budov
Chmelová Renata Mgr. 545 571 862 chmelova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Chudobová Jana 725 430 638 chudobova@charbulova.cz UOV číšník Myslivna gastronomie
Chvála Jiří MVDr. 548 424 162 chvala@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Janák Miroslav Ing. 548 424 128 janak@charbulova.cz Vedoucí úseku správy budov Charbulova Správa budov
Janošík Pavel Mgr. 548 424 138 janosik@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie; služžeb
Januszewska Božžena 548 424 134 januszewska@charbulova.cz Kuchařka Školní kuchyně gastronomie
Jelínek Jaroslav 548 424 126 jelinek@charbulova.cz Údržžbář školy Charbulova Správa budov
Ježžková Radmila Mgr. 725 430 621 jezkova@charbulova.cz UOV číšník International gastronomie
Jurka Jaromír Mgr. Ing. 548 424 117 jurka@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Jurová Jana Ing. 548 424 158 jurova@charbulova.cz Uèitel TV Charbulova gastronomie
Jurtíková Petra Mgr. 548 424 127 jurtikova@charbulova.cz Uèitel TV Charbulova služžeb
Juřičková Lenka 548 424 131 jurickova@charbulova.cz Mzdová účetní Charbulova ostatní
Kačmářová Jitka 545 571 862 kacmarova@charbulova.cz UOV obchod Jánská obchodu
Kaňová Mária Mgr. 548 424 143 kanova@charbulova.cz Uèitel TV Charbulova služžeb
Káňová Lucie 548 424 181 kanova.lucie@charbulova.cz Asistentka oddělení projektů a CŽV, FKSP Charbulova sekretariát; ekon. + rozpočet
Klimešová Jana Bc. 602 417 077 klimesova@charbulova.cz UOV kuchař Barceló gastronomie
Klobásková Barbora Mgr. 548 424 149 klobaskova@charbulova.cz Uèitel TV Charbulova gastronomie
Kolčavová Jiřina PhDr. 548 424 116, 545 212 263 kolcavova@charbulova.cz Školní psycholog Charbulova, Jánská gastronomie; obchodu; služžeb
Kolmačková Irena Mgr. 720 978 419 kolmackova@charbulova.cz UOV kadeřník Nové Sady - učebna služžeb
Kostková Pavla Mgr. 548 424 141 kostkova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Kovařík Jan Ing. 548 424 161 kovarik@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Krejčí Radana Bc. 541 220 007 krejci@charbulova.cz UOV cukrář Nálepkova služžeb
Kromerová Karolína 548 424 140 kromerova@charbulova.cz personální referentka Charbulova sekretariát
Kršková Renata 545 212 263 krskova@charbulova.cz UOV aranžžér Jánská služžeb
Křힾová Veronika BcA. 720 978 417 krizova@charbulova.cz UOV fotograf Trnitá 8 služžeb
Kubíčková Hana Ing. 548 424 117 kubickova@charbulova.cz Uèitel TV Charbulova gastronomie
Kučera Jiří Mgr. 548 424 156 kucera@charbulova.cz Zástupce ředitelky TV Charbulova gastronomie
Kučera Oldřich kucerao@charbulova.cz Údržžbář školy Charbulova Správa budov
Kučerová Ivona 548 424 132 kucerova@charbulova.cz Referentka matriky Charbulova ostatní
Kudličková Lenka Bc. 548 424 151 kudlickova.lenka@charbulova.cz Referent interní kontroly a MTZ Charbulova ekon. + rozpočet
Kyslingerová Markéta 548 424 129 kyslingerova@charbulova.cz Vedoucí oddělení účetnictví Charbulova ekon. + rozpočet
Lédlová Jana Ing. 545 571 862 ledlova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Ličková Martina Ing. 548 424 150 lickova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Lilley Markéta Mgr. 545 571 862 lilley@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Lorenzová Marcela Bc. 720 978 419 lorenzova@charbulova.cz UOV kadeřník Nové Sady - učebna služžeb
Macka Kamil 548 424 126 Údržžbář školy Charbulova ostatní
Mandíková Marie 548 424 111 uklízečka Charbulova Správa budov
Marek Jan PaedDr.,MBA 548 424 188 marek@charbulova.cz Vedoucí oddělení projektů a CŽV Charbulova gastronomie; obchodu; služžeb
Marková Jana RNDr. 545 571 862 markova@charbulova.cz Ředitelka školy Charbulova ředitelka
Matulková Marie Bc. 603 459 172 matulkova@charbulova.cz UOV číšník Maximus Resort gastronomie
Matyášová Dana 548 424 157 matyasova@charbulova.cz Administrativní a spisový pracovník Charbulova ostatní
Mazancová Svatava Ing. 548 424 143 mazancova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Michalcová Nad쾞da 548 424 120 michalcova@charbulova.cz Zásobovač obch. provozu CPV gastronomie
Mikešová Irena Mgr. 548 424 156 mikesova@charbulova.cz Zástupce ředitelky TV (pověření) Charbulova gastronomie
Mitášová Barbora Mgr. 548 424 160 mitasova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Mlénský Dalibor Mgr. 548 424 158 mlensky@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Mlynářová Romana 548 424 124 mlynarova@charbulova.cz Účetní pokladny školy Charbulova ekon. + rozpočet
Mojžžíš Rostislav Ing. 548 424 127 mojzis@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Moravec Martin Mgr. 548 424 147 moravec@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Moučková Jana Mgr. 545 571 862 mouckova@charbulova.cz Učitel TV, výchovný poradce Jánská obchodu
Moudrý Luboš 548 424 134 moudry@charbulova.cz UOV kuchař ŠJ Charbulova gastronomie
Mrázek Pavel PhDr. 545 571 862, 548 424 155 mrazek@charbulova.cz Zástupce ředitelky TV Jánská 22 obchodu
Mrůzková Pavlína Mgr. 548 424 150 mruzkova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie; služžeb
Musilová Blanka Bc. 728 255 968 musilova.blanka@charbulova.cz UOV číšník Holiday Inn gastronomie
Mynaříková Ivanka 720 978 418 mynarikova@charbulova.cz UOV kadeřník Trnitá 8 služžeb
Navrátilová Hana Mgr. 545 571 862 navratilova@charbulova.cz UOV obchod Jánská obchodu
Navrátilová Jarmila 548 424 134 myčka nádobí, uklízečka Charbulova gastronomie
Nečas Petr Mgr. 548 424 145 necas@charbulova.cz UOV kuchař, učitel TV Charbulova gastronomie
Němcová Helena 548 424 111 Vrátná, spojovatelka Charbulova Správa budov
Nespěchal Jiří Ing. 545 571 862 nespechal@charbulova.cz Uèitel TV Jánská 22 obchodu
Nezhyba Richard Mgr. 548 424 145 nezhyba@charbulova.cz Uèitel TV Charbulova gastronomie
Nivnická Markéta Bc. 720 978 416 nivnicka@charbulova.cz UOV cukrář Trnitá služžeb
Nováčková Jana Mgr. 548 424 141 novackova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Novák Michal Mgr. 548 424 158 novak@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Nováková Eva Bc. 548 424 175 novakova.eva@charbulova.cz Vedoucí prodeje učňovských výrobků Charbulova obchodu; ekon. + rozpočet
Novosad Petr Mgr. 548 424 141 novosad@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Novotná Jiřina Bc. 725 430 604 novotna.jirina@charbulova.cz UOV kuchař Continental gastronomie
Novotná Kateřina Ing. 548 424 141 k.novotna@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Novotná Miloslava 548 424 111 uklízečka Charbulova Správa budov
Novotná Vladimíra Bc. 548 424 173 vl.novotna@charbulova.cz Vedoucí UOV CPV Charbulova služžeb
Obrovská Kateřina Mgr. 548 424 149 obrovska@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Ocásková Jolana Ing. 548 424 116 ocaskova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Oháňková Michaela Mgr. 545 571 862 ohankova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Ondroušková Ludmila 548 424 111 uklízečka Charbulova Správa budov
Orlíček Martin 548 424 126 orlicek@charbulova.cz Údržžbář školy Charbulova Správa budov
Osvaldová Pavla Ing. 545 571 862 osvaldova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Otisková Jitka 548 424 129 otiskova@charbulova.cz Úèetní Charbulova ostatní
Palánová Ilona 548 424 134 palanova@charbulova.cz Skladní, THP školní kuchyně Charbulova gastronomie
Palánová Renata 720 978 419 palanova.renata@charbulova.cz UOV kadeřník Nové Sady kadeřnictví služžeb
Pařilová Renata PhDr. 545 571 862 parilova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Pařízková Zdeňka Mgr. 720 978 414 parizkova@charbulova.cz UOV číšník Svratka, Veslařská 54 gastronomie
Pecka Jaroslav Ing. 548 424 161 pecka@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Pejchalová Jitka Ing. 545 571 862 pejchalova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Pešek Jaroslav 602 787 819 pesek@charbulova.cz Řidič Charbulova obchodu; Správa budov
Peška Zdeněk 548 424 111 Vrátný, spojovatel Charbulova ostatní
Plíhalová Dagmar Ing. 548 424 158 plihalova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Pokorná Edita Mgr. 548 424 127 pokorna@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Pokorná Jana 545 571 862 pokorna.jana@charbulova.cz Referentka sekretariátu Jánská sekretariát
Pospíšilová Marta 548 424 111 uklízečka Charbulova Správa budov
Predajňová Zdena Mgr. 548 424 146 predajnova@charbulova.cz Uèitel TV Charbulova gastronomie
Procházka Ivo Ing. 548 424 135 prochazka@charbulova.cz Zástupce ředitelky TV Charbulova služžeb
Procházková Ivona Mgr. 720 978 419 prochazkova@charbulova.cz UOV kadeřník Nové Sady - kadeřnictví služžeb
Procházková Jana Mgr. 543 141 261 prochazkova.jana@charbulova.cz UOV číšník Voroněž gastronomie
Prokopová Helena 548 424 134 prokopova@charbulova.cz Kuchařka Charbulova ostatní
Prudíková Libuše 548 424 174 prudikova@charbulova.cz Zásobovač, expedice Charbulova, CPV služžeb
Průšová Alice 548 424 148 prusova@charbulova.cz Správa a inventarizace majetku Charbulova ekon.+rozpočet
Přikrylová Nasťa 548 424 118 prikrylova@charbulova.cz UOV cukrář Charbulova, CPV služžeb
Rausová Dobroslava 737 453 862 rausova@charbulova.cz Prodavačka Veslařská obchodu
Reichstädterová Milana Mgr. 548 424 137 reichstadterova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Rejdová Kateřina 548 424 165 rejdova@charbulova.cz Prodavaèka prodejna CPV obchodu
Relichová Štěpánka Mgr. 548 424 137 relichova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Rosa De Pauli Jana Bc. 543 535 241 rosadepauli@charbulova.cz UOV pekař Heršpice služžeb
Róth Tibor Ing. 548 424 161 roth@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Rusová Ivana 548 424 111 uklízečka Charbulova Správa budov
Rysová Kateřina 532 264 828 rysova@charbulova.cz UOV kuchař Santon gastronomie
Řeháčková Marcela rehackova@charbulova.cz Prodavačka Charbulova obchodu
Sedláčková Soňa 548 424 170 sedlackova@charbulova.cz Vrátná-telefonista Charbulova, CPV Správa budov
Schonová Ludmila 548 424 134 schonovo@charbulova.cz kuchařka ŠJ Charbulova gastronomie
Skoupá Růžžena 548 242 134 skoupa@charbulova.cz Pomocná kuchařka Charbulova gastronomie
Skřivánková Vladislava Mgr. 548 424 147 skrivankova@charbulova.cz Učitel TV, výchovný poradce Charbulova gastronomie
Sladká Hana Mgr. 720 978 421 sladka@charbulova.cz UOV kosmetička Veslařská - kosmetika služžeb
Slámová Romana 606 682 210, 545 571 862 slamova.romana@charbulova.cz UOV aranžžér Jánská služžeb
Slámová Romana Mgr. 548 424 116 slamova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Slaná Zdeňka 542 122 574 slana@charbulova.cz UOV kuchař International gastronomie
Slaninová Anna Mgr. 548 424 113 slaninova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Slezáčková Milada Mgr. 548 424 137 slezackova@charbulova.cz Učitel TV, výchovný poradce Charbulova služžeb
Slouková Lenka Bc. 720 978 418 sloukova@charbulova.cz UOV kadeřník Trnitá - kadeřnictví služžeb
Smolínská Alena 548 424 111 uklízečka Charbulova gastronomie
Smolka Karel Mgr. 548 424 150 smolka@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Sobotka Radim Bc. 720 978 417 sobotka@charbulova.cz UOV fotograf Trnitá služžeb
Spěšný Miroslav 548 424 126 Údržžbář školy Charbulova ostatní
Srncová Hana Bc. 601 368 633 srncova@charbulova.cz UOV obchod Globus hypermarket obchodu
Srnová Hana 545 571 862 srnova@charbulova.cz UOV obchod Jánská, TESCO Skandinávská obchodu
Staňková Petra Bc. 548 424 166 stankova.petra@charbulova.cz UOV cukrář Charbulova, CPV služžeb
Stibůrková Alena MVDr. 545 571 862, 548 424 158 stiburkova@charbulova.cz Učitel TV Jánská, Charbulova obchodu; služžeb
Střelec Daniel Mgr. 548 424 141 strelec@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Svěrák Martin Mgr. 548 424 160 sverak@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Svoboda Pavel 548 424 126 svoboda@charbulova.cz Údržžbář školy Charbulova Správa budov
Svobodová Lenka 737 453 862 svobodova@charbulova.cz Prodavačka Prodejna Svratka obchodu
Svobodová Renata Mgr. 548 424 119 svobodova@charbulova.cz Zástupce ředitelky PV Charbulova, CPV služžeb
Syslová Ilona 548 424 111 uklízečka Charbulova Správa budov
Szlaurová Věra Mgr. 545 571 862 szlaurova@charbulova.cz VUOV Jánská obchodu
Šebek Jiří 548 424 121 sebek@charbulova.cz Správce ICT Charbulova Správa budov
Šedá Denisa 548 424 133 seda@charbulova.cz Asistentka ředitelky školy Charbulova sekretariát
Šedová Ivana Mgr. 545 571 862 sedova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Ševčík Kamil 548 424 120 sevcik@charbulova.cz UOV řezník Charbulova, CPV služžeb
Šíbl Lubomír Mgr. 548 424 143 sibl@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie; služžeb
Šimáková Lenka Bc. 720 978 418 simakova@charbulova.cz UOV kadeřník Nové Sady kadeřnictví služžeb
Škarabelová Petra 545 571 862 skarabelova@charbulova.cz UOV aranžžér Jánská služžeb
Škrabánková Lucie Bc. 548 424 166 skrabankova@charbulova.cz UOV cukrář Charbulova, CPV služžeb
Šmétková Jaroslava Mgr. 548 424 111 smetkova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Šmídová Marie 545 57 1862 Kuchařka, výdej jídla Jánská gastronomie
Šrejma Jaroslav Mgr. 548 424 153 srejma@charbulova.cz Učitel TV, školní metodik prevence Charbulova gastronomie
Štepáníková Hana Mgr. 548 424 137 stepanikova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Štěpánová Alena Mgr. 548 424 169 stepanova@charbulova.cz Zástupce ředitelky PV Charbulova gastronomie
Štěrbová Eva Mgr. 545 571 862 sterbova@charbulova.cz Učitel TV Jánská 22 obchodu; služžeb
Šulcová Marta 548 424 111 uklízečka Charbulova Správa budov
Švandová Daniela Mgr. 548 424 153 svandova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Táborský Zdeněk 720 978 414 taborsky@charbulova.cz Kuchař Svratka Investice+ŠS
Tošnerová Marta 548 424 136 tosnerova@charbulova.cz Referentka sekretariátu pro TV Charbulova ostatní
Toufarová Markéta Mgr. 548 424 150 toufarova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Trnková Ivana Bc. 541 220 007 trnkova@charbulova.cz UOV cukrář Nálepkova služžeb
Trtíková Martina BcA. 720 978 417 trtikova@charbulova.cz UOV fotograf Trnitá služžeb
Tůma Radoslav Ing., Mgr. 548 424 139 tuma@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Vaňková Michaela Mgr. 548 424 137 vankova@charbulova.cz Učitel TV, školní metodik prevence Charbulova, Jánská služžeb
Váňová Lucie Mgr. 548 424 141 vanova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Vargová Gabriela Mgr. 548 424 127 vargova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Varmužžková Gabriela Mgr. 548 424 160 varmuzkova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Vašíčková Marcela Mgr. 548 424 143 vasickova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Vavřichová Jiřina 720 978 414 vavrichova@charbulova.cz Tech. prac., UOV číšník Veslařská gastronomie; Správa budov
Veselá Alena 548 424 134 Pomocná kuchařka Charbulova gastronomie
Vítková Iveta 548 424 134 Myčka nádobí, úklízečka Charbulova gastronomie
Vítková Marta PhDr. 545 571 862 vitkova@charbulova.cz Učitel TV Jánská obchodu
Vojáček Jan 545 571 862 vojacek@charbulova.cz Údržžbář školy Jánská Správa budov
Vránová Alena 720 978 420 vranova@charbulova.cz UOV kadeřník Veslařská 54, Kadeřnictví služžeb
Všetečková Jana 720 978 414 vseteckova@charbulova.cz Účetní Svratka ekon. + rozpočet
Vystrčil Miroslav Mgr. 548 424 145 vystrcil@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Waldhansová Miluše PhDr. 548 424 153 waldhansova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova gastronomie
Walterová Marcela 548 424 134 walterova@charbulova.cz kuchařka Brno Charbulova gastronomie
Zábojníková Viera RNDr. 548 424 135 zabojnikova@charbulova.cz Zástupce ředitelky TV Charbulova služžeb
Zahrádková Eva 548 424 129 zahradkova@charbulova.cz úèetní Charbulova ekon. + rozpočet
Zapletal Pavel Mgr. 545 571 862 zapletal@charbulova.cz Uèitel TV, školní metodik prevence Jánská obchodu
Zapletalová Renata Ing. 548 424 130 zapletalova@charbulova.cz vedoucí úseku investic a školního stravování Charbulova ekon. rozpočet; Investice+ŠS
Zhoř Zdeněk 548 424 120 zhor@charbulova.cz garant oboru řezník, UOV řezník Charbulova, CPV služeb
Zichová Martina Mgr. 548 424 127 zichova@charbulova.cz Učitel TV Charbulova služžeb
Zlámalová Lenka 541 220 007 zlamalova@charbulova.cz uklízečka Nálepkova Správa budov
Zrůst Jiří 548 424 111 zrust@charbulova.cz Školník Charbulova Správa budov
Zukalová Kamila Bc. 543 14 1273 zukalova@charbulova.cz UOV kuchař Voroněž gastronomie