Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek

Veřejná zakázka malého rozsahu.

Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek – pracovního oblečení a obuvi pro zaměstnance a žáky školy na školní rok 2017/2018.

Podrobné informace naleznete v přílohách: