Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Přijmeme učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy v kombinaci matematika a základy přírodních věd (chemie, fyzika), anglický jazyk, TV, příp. ICT.

Kvalifikační předpoklady:

V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., v platném znění pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy.

Žádosti o přijetí do pracovního poměru, včetně příloh, zasílejte prosím do 25. dubna 2017 poštou na adresu školy nebo mailem personální referentce na adresu kromerova@ssposbrno.cz a v kopii ředitelce školy markova@ssposbrno.cz.

Po posouzení žádostí budou vybraní kandidáti přizváni k osobnímu jednání s ohledem na potřebu kombinace předmětů – aprobaci. Podmínkou pro jednání je splnění všech kvalifikačních předpokladů pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů.

K přihlášce přiložte:

  1. Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, o dalším dosaženém vzdělání), pedagogickém vzdělání apod.
  2. Strukturovaný profesní životopis včetně uvedení délky pedagogické praxe, pracovního zařazení a dosavadního zaměstnání.
  3. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

V Brně dne 10. dubna 2017

RNDr. Jana Marková
ředitelka
Střední škola Brno, Charbulova, p. o.
Charbulova 1072/106
618 00 Brno